Home

Stichting Met Andere Ogen

‘Stichting Met Andere Ogen’ is in september 2003 opgericht door het toenmalige regiobestuur van de NVA Noord Brabant.
Zij wilden in een behoefte voorzien op het gebied van voorlichting over autisme.

Het doel van de stichting is: Het opzetten, initiëren en financieren
van projecten die specifiek ten goede komen aan mensen met autisme,
evenals het beheren van geld t.b.v. deze (vervolg-) projecten en het
toewijzen van gelden voor (vervolg-) projecten en andere bestemmingen
die specifiek ten goede komen aan mensen met autisme in de provincie
Noord Brabant.
Het startkapitaal werd mogelijk gemaakt door de NVA Regio Noord Brabant,
subsidies en donaties, schenkingen en andere baten.

In 2003 was er een behoefte aan een film over autisme. Door het
startkapitaal werd dit gerealiseerd. Dit resulteerde in de eerste film,
op video, getiteld De Zus van Einstein. Tevens is er door NVA
Noord-Brabant i.s.m. GGZ ‘s-Hertogenbosch (Reinier van Arkel) nog een
film uitgebracht: Anders dan Anderen.