Contact

Het rekeningnummer voor financiële ondersteuning, giften etc. is:

NL86RABO0134560884 t.n.v. Stichting Met Andere Ogen

Bestuursleden:

F. Vinken, voorzitter

R. Wilting, secretaris/penningmeester

Beleidsplan – doelstelling

Het doel van de stichting is: Het opzetten, initiëren en financieren van projecten die specifiek ten goede komen aan mensen met autisme, evenals het beheren van geld t.b.v. deze (vervolg-) projecten en het toewijzen van gelden voor (vervolg-) projecten en andere bestemmingen die specifiek ten goede komen aan mensen met autisme in de provincie Noord Brabant.

Het startkapitaal werd mogelijk gemaakt door de NVA Regio Noord Brabant, subsidies en donaties, schenkingen en andere baten. In 2003 was er een behoefte aan een film over autisme. Door het startkapitaal werd dit gerealiseerd. Dit resulteerde in de eerste film, op video, getiteld De Zus van Einstein. Tevens is er door NVA Noord-Brabant i.s.m. GGZ ‘s-Hertogenbosch (Reinier van Arkel) nog een film uitgebracht: Anders dan Anderen.