Financiën

Vermogen

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Van de inkomsten worden, indien financieel mogelijk, nieuwe producties gemaakt, en ondersteunt de stichting autisme gerelateerde verenigingen.

Beloningsbeleid

Het bestuur krijgt geen beloning voor verrichte werkzaamheden. Dit is geheel vrijwillig. De enige kosten die zij vergoed krijgen zijn kosten die men maakt voor de stichting, zoals reis- en administratiekosten.

Klik hier voor de jaarrekening van 2020